Dispensation til arealoverførsel i Samsø Kommune

Publiceret 02-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel mellem matr.1x Nordby By, Nordby og matr.11k Nordby By, Nordby. Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførslen som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01888.

Dispensation til arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent