Dispensation til afholdelse af festival ”Den Grænseløse Festival”

Publiceret 21-11-2019

Dispensation til afholdelse af festival ”Den Grænseløse
Festival” den 31. juli – 3. august 2020 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9c, Hyllested Skovgårde, Hyllested, Skovgårde Bygade 2, 8400 Ebeltoft, i Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til afholdelse af festivalen som ansøgt.

Vilkår
Det ansøgte er meddelt på vilkår, at der ikke sker ændringer af tilstanden af de områder der benyttes til festivallen. Arealerne skal derfor fremstå uændrede når nedtagning og afrydning er foretaget efter festivallens afslutning som beskrevet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03199

Dispensation til afholdelse af Den Græseløse Festival 2020.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler