Dispensation til adgangsvej, terrænændringer og udvidelse af lyskryds i forbindelse med etablering af boliger - Roskilde Kommune

Publiceret 01-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at Roskilde kommune kan etablere en adgangsvej på matrikel 11u, Veddelev By, Himmelev i Roskilde kommune for at muliggøre en til et projekteret boligområde.

Selve udstykningen til boliger sker uden for det strandbeskyttede areal og kræver derfor ikke dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Der dispenseres desuden til at et eksisterende lyskryds kan udvides og til nødvendige terrænændringer i forbindelse med anlægget af vejen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/01364.

Dispensation til adgangsvej terrænændringer og udvidelse af lyskryds.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler