Dispensation i en 5-årig periode til midlertidige hegn til beskyttelse af kystfuglene på Søren Jessen Sand, Fanø

Publiceret 04-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15 og § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til midlertidige hegn til beskyttelse af kystfuglene på ejendommen matr. nr. 509 Odden By,
Nordby, i Fanø Kommune.

Dispensationen er 5-årig og udløber 31. december 2024.

Vilkår for dispensationen Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
* Hegnene fjernes inden d. 31. december 2024

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01173.

Dispensation i en 5-årig periode til midlertidige hegn til beskyttelse af kystfuglene på Søren Jessen Sand.pdf

 

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig