Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til vandløbsrestaurering

Publiceret 18-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til vandløbsrestaurering af udløb i Skarum Å på Mors på matr.14d, Skarum By, Alsted, Bakkevænget 2, Skarum, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til vandløbsrestaureringen som ansøgt samt etablering af spang over det frilagte vandløb.


Kystdirektoratet stiller som vilkår for dispensationen, at arbejdet udføres som beskrevet, herunder at betonrør og bortgravet overskudsjord bortskaffes uden for det strandbeskyttede område, samt at terræn retableres efter kørsel mv..

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01541

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til vandløbsrestaurering.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent