Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til terrænregulering og opførelse af teknisk anlæg i Svendborg Kommune

Publiceret 04-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af teknisk anlæg som ansøgt, herunder hegning og terrænregulering som vist i afgørelsen på matr.34c, Vindeby By, Bregninge; matr.1i, Vindeby By, Bregninge, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02958.

Dispensation - teknisk anlæg.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent