Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et udhus på 12m² ved helårshus i Fredericia Kommune

Publiceret 06-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af skuret på 12 m² som ansøgt på matr.1d, Børup By, Taulov, Hagenørvej 73, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligs til j.nr. 19/02274.

Dispensation - udhus ved helårshus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent