Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til om- og tilbygning af beboelsesejendom

Publiceret 25-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til om- og tilbygning af beboelsesejendom på matr.7o, Rygårde, Nørager, Strandvænget 5, 8961 Allingåbro, Norddjurs Kommune

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyt-telseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af hævet terrasse oven på tilbygningen.

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til om- og tilbygning af beboelsen som ansøgt samt etablering af op til 70 m² terrasse på husets vest- og sydside.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02071.

Dispensation til om- og tilbygning af beboelsesejendom.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent