Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til korrektion af eksisterende skel

Publiceret 28-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til korrektion af eksisterende skel - matr.27b, Besser By, Besser, Stenskov 15, 8305 Samsø, Samsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til ændring af skel som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02558

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til korrektion af eksisterende skel.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent