Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til facadeændring med skydedørsparti

Publiceret 25-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til facadeændring med skydedørsparti på matr.14m, Strandvejen 53, Daugård By, Daugård, 8721 Daugård, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til isætning af skydedør som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00813.

Dispensation facadeændring.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent