Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af tilbygning ved Gl. Avernæs Sinatur Hotel og Konference, Assens Kommune

Publiceret 06-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bygningsændringer samt udvidelserne på hhv. 55 m² og 132 m², samt til anvendelse af arbejdsareal under byggefasen.

Det forudsættes at arbejdsarealet retableres til oprindelig tilstand efter arbejdets afslutning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02131.

Dispensation tilbygning.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent