Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at retablere 25 meter grøft

Publiceret 28-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at retablere 25 meter grøft ved Viborgvej matr.14go, Glattrup, Skive Jorder By, Skive. Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til retablering af 25 m grøft som ansøgt. Den opgravede jord bortkøres fra det strandbeskyttede område.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02784

Dispensation til at retablere 25 meter grøft.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent