Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at grave ny kanal langs Hunseby Strandvej ud til Smålandsfarvandet

Publiceret 25-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at grave ny kanal langs Hunseby Strandvej ud til Smålandsfarvandet - matr.17g Hunseby By, Hunseby og matr.8d Hunseby By, Hunseby, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til gravning af kanalen som ansøgt.

Kystdirektoratet lægger til grund for dispensationen, at den opgravede jord enten bortkøres fra det strandbeskyttede område eller spredes i en jævnt lag på max. 20 cm på de tilstødende arealer.

Opgravede rør skal fjernes fra området.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02049.

Dispensation - kanal langs Hunseby Strandvej.pdf

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent