Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel vedr. offentlig sti

Publiceret 25-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel vedr. offentlig sti på matr.1g, Hørby By, Hørby, Tuse Næs Vej 6, 4300 Holbæk, Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til ændring af skel som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01528.

Dispensation arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent