Dispensation fra klitfredningslinjen til gravning i forbindelse med udskiftning af kloakledninger

Publiceret 25-11-2019

Dispensation fra klitfredningslinjen til gravning i forbindelse med udskiftning af kloakledninger matr.7000n, Kystvejen, Hirtshals - Kystvejen, Hjørring Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4, til anlægsarbejder mv. ved udskiftning af kloakledning. Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

  • Der må ikke foretages terrænændringer i forbindelse med arbejdet udover det, der er nødvendigt for dets gennemførelse.
  • Eventuel overskudsjord fra gravearbejder/udgravning skal køres bort til en placering uden for de klitfredede områder.
  • Kørsel inden for det klitfredede område skal begrænses mest muligt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 19/03166.

Dispensation udskiftning af kloakledninger.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent