Dispensation bibeholdelse af udhus, Strandskadevej 38, Vordingborg kommune

Publiceret 15-11-2019

Dispensation til bibeholdelse af udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3cl Skaverup By, Sværdborg beliggende Strandskadevej 38 i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af udhus på 15 m2.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/01239.

Dispensation til bibeholdelse af udhuse på Strandskadevej 38 i Vordingborg Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent