Delafgørelse 2 - Lovliggørende dispensation til piktogrampæle, 3 træbroer og en grus/sand-påfyldning

Publiceret 27-11-2019

Delafgørelse 2 - Lovliggørende dispensation til piktogrampæle, 3
træbroer og en grus/sand-påfyldning inden for strandbeskyttelseslinjen i Legindbjerge Plantage, i Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til piktogrampæle langs mountainbike-rute, 3 træbroer og
grus/sand-påfyldning.

Ved hendvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03056

Delafgørelse 2 - Lovliggørende dispensation til piktogrampæle, 3 træbroer og en grus sand-påfyldning.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig