Delafgørelse 1 - Midlertidig dispensation til afholdelse af 2 mountainbikestævner

Publiceret 27-11-2019

Delafgørelse 1 - Midlertidig dispensation til afholdelse af 2
mountainbikestævner d. 23. februar 2020 og d. 18.-19. april 2020
inden for strandbeskyttelseslinjen i Legindbjerge Plantage, i Morsø
Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af 2 mountainbikestævner d. 23. februar 2020 og
d. 18.-19. april 2020 i Legindbjerge Plantage.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03056

Delafgørelse 1 - Midlertidig dispensation til afholdelse af 2 mountainbikestævner.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig