Afslag til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom

Publiceret 27-11-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom på matr.1d Tranekær Hgd., Tranekær, Langesøvej 5, 5953 Tranekær, Langeland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udstykning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01568

Afslag til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent