Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af hegn

Publiceret 28-11-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af hegn på matr.5bh, Hvidovre By, Strandmark, Hvidovre Strandvej 53, 2650 Hvidovre, Hvidovre Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til opførelse af nyt hegn som ansøgt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01613

Afslag til udskiftning af hegn.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent