Afslag til ombygning af hønsehus til udestue på landbrugsejendommen

Publiceret 27-11-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning af hønsehus til udestue på landbrugsejendommen matr.173, Løjt Kirkeby, Løjt, Løjt, Sønderskovvej 260, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til ændret anvendelse og ombygning af hønsehus til udestue i medfør af naturbeskyttelses-lovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02635

Afslag til ombygning af hønsehus til udestue på landbrugsejendommen.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent