Afslag til forbedring af sanitære forhold

Publiceret 27-11-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til forbedring af sanitære forhold i beboelse på matr.30h, St. Snøde By, Snøde, Snøde Strandvej 5, 5953 Tranekær, Langeland Kommune.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af tilbygning og inddragelse af udhus til forbedring af sanitære forhold.

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1,, jf. § 15, til udvidelse af eksisterende udhus til et bebygget areal på 10 m² samt indvendig isolering af dette med op til 10 cm isolation, samt etablering af spulebrønd i forbindelse med etablering af nyt nedsivningsanlæg.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02778

Afslag til forbedring af sanitære forhold.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent