Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af vandhul

Publiceret 12-11-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af vandhul, matr.6l, Brydegård By, Dreslette, Skærendsvej 1, 5683 Haarby, Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af vandhullet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01401

Afslag til etablering af vandhul.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent