Afslag til ændring af tagkonstruktion med henblik på udvidelse af boligareal

Publiceret 27-11-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændret tagkonstruktion med henblik på udvidelse af boligareal på matr.2fr Skuldbøl by, Hemmet, Grævlingevej 109, 6893 Hemmet. Ringkøbing-
Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændring af tagkonstruktion og
ibrugtagning af tagetagen til beboelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03193

Afslag til ændring af tagkonstruktion med henblik på udvidelse af boligareal.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent