Afslag på tilbygning til sommerhus i Holbæk Kommune

Publiceret 11-11-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til mindre tilbygning til sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9n Løserup By, Udby, Løserup Strandvej 53, 4300 Holbæk, i Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til mindre tilbygning som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01035.

Afslag på tilbygning til sommerhus - Holbæk Kommune.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler