Afslag på dispensation til udstykning af ubebygget grund i Middelfart Kommune

Publiceret 02-12-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning af ubebygget grund matr.58aæ Båring By, Asperup til naboer på Strandvejen 25 og 27, 5466 Asperup. Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykningen som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01917.

Afslag til udstykning Middelfart.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent