Afslag på dispensation til læhegn på landbrugsejendom i Slagelse Kommune

Publiceret 02-12-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til læhegn på landbrugsejendom på matr.11l, Agersø By, Agersø, Strandalle 13, 4244 Agersø, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af læhegn.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02580.

Afslag til læhegn.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent