Afslag på dispensation til genopførelse af stuehus, garage og udhus på Eskedalvej 9, Aabenraa Kommune

Publiceret 13-11-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af stuehus, garage og udhus på matr.182, Skovbølgård, Felsted, Eskedalvej 9, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kom

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af ny bebyggelse til erstatning for eksisterende som ansøgt.

Afslag på genopførelse af stuehus, garage og udhus på matr.182, Skovbølgård, Felsted, Eskedalvej 9, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune.pdf

Ved spøgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01487.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent