Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nedrivning af eksisterende bebyggelser og opførelse af ny bolig og to udhuse - Kolding Kommune

Publiceret 06-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelen af bebyggelsen som skitseret i ansøgningen på matr.22d, Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 122, 6091 Bjert, Kolding Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02432.

Afgørelse - opførelse af ny bolig og to udhuse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent