Afslag på ansøgning om tilbygning på Sandagervej 18, 6300 Gråsten i Sønderborg Kommune

Publiceret 15-11-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til tilbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 247, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, Sandagervej 18, 6300 Gråsten i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, etablering af tilbygning som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02813.

Afslag på ansøgning om tilbygning Sandagervej 18, 6300 Gråsten.pdf

 

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler