Afslag på ansøgning om etablering af autocamperplads, Humlum, Struer

Publiceret 15-11-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperplads inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2e Bredalsgård, Humlum, Bredalsvigvej 5, 7600 Humlum i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af autocamperplads.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01596.

Afgørelse - afslag til etablering af autocamperplads

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler