Afslag på ansøgning om dispensation til udvidelse af skur i Kalundborg Kommune

Publiceret 06-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15 til at udvide et skur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 5ar, Dalby By, Kirke Helsinge i Kalundborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00580.

Afslag på ansøgning om dispensation til udvidelse af skur.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler