Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af mark-matrikel til fællesareal

Publiceret 18-11-2019

Afgørelse - Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af
mark-matrikel til fællesareal inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1bc Østergård Hgd., Munkebo, Kamsbjerghuse
1c-19, 5330 Munkebo, i Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning af mark-matrikel til fællesareal for sommerhuse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00793

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af.

 

 

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig