Afslag på ansøgning om dispensation til isætning af fire kviste

Publiceret 14-11-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til isætning af fire kviste inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1c Hugget Hgd., Ore i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til isætning af kviste.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00926

Afslag til isætning af fire kviste på sommerhus.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent