Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde

Publiceret 28-11-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1bk, Kvistrup Hgd. Gimsing, 7600 Struer

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte
minivådområde.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00547

Afslag til etablering af et minivådområde.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler