Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde

Publiceret 28-11-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen
matr. nr. 14o, V. Hassing By, V. Hassing, 9310 Vodskov, i Aalborg
Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte
minivådområde.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01028

Afslag til etablering af et minivådområde.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler