Afslag på dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse og flytning af bygning

Publiceret 12-11-2019

Afslag på dispensation fra klitfredningslinjen til genopførelse og flytning af bygning på matr.41f, Klitmøller Huse, V. Vandet, P. Madsens Gang 9, 7700 Thisted, Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, til opførelse af nyt sommerhus indenfor klitfredningslinjen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01531

Afslag til genopførelse og flytning af bygning.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent