Tilladelse til genopførelse, ombygning og udvidelse af bolig

Publiceret 29-05-2019

Tilladelse til genopførelse, ombygning og udvidelse af bolig ind i eksisterende bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 34b Bogø By, Bogø beliggende Vesterskovvej 51 i Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til genopførelse af bebyggelse og udvidelse af bolig, som ansøgt og jævnfør tegningsmateriale i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00397.

Tilladelse til ændret anvendelse, genopførelse og renovering

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent