Tilladelse til etablering af kviste samt udvidelse af tagetage

Publiceret 22-05-2019

Tilladelse til etablering af kviste samt udvidelse af tagetage inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 21,Ørby, Vonsbæk, Ørbyhage 37, i Haderslev Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1§15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af 3 kviste samt udvidelse af tageetage med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01303.

Tilladelse til etablering af kviste samt udvidelse af tagetage på matr. nr. 21,Ørby, Vonsbæk.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler