Lovliggørende dispensation til opførte udhuse og tilbygning til sommerhus på Hagenørvej 48, 7000 Fredericia

Publiceret 28-05-2019

Lovliggørende dispensation til opførte udhuse og tilbygning til sommerhuset inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 26b, Børup By, Taulov, Hagenørvej 48, 7000 Fredericia, i Fredericia Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de opførte udhuse og en tilbygning
til sommerhuset.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02358.

Lovliggørende dispensation til udhuse og tilbygning

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler