Dispensation til udvidelse af bolig med nyt udhus og carport

Publiceret 03-06-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af bolig med nyt udhus og carport på matr.6c, Haderup By, Vindblæs, Revsbækvej 5, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelsen af boligen til 248 m², samt etablering af udhus på 31 m² samt carport på 39 m² til erstatning for eksisterende udhusbygninger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01381.

Dispensation til udvidelse af bolig med nyt udhus og carport

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent