Dispensation til udskiftning af toiletbygning

Publiceret 21-05-2019

Dispensation til udskiftning af toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 24aa, Svallerup By, Svallerup, Svallerup Strandvej 65, i Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til opførsel af offentlig toiletbygning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagnummer 19/01219.

Dispensation til udskiftning af toiletbygning.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler