Dispensation til trappe samt lovliggørende dispensation til strandhus

Publiceret 21-05-2019

Dispensation til trappe samt lovliggørende dispensation til strandhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 76dn,
Kalundborg Markjorder og matr.7000e, Kalundborg Markjorder, Kystvejen 3B, 4400 Kalundborg, Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1 jf. § 15, til etablering af trappe samt lovliggørende dispensation til strandhus.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02209.

Dispensation til trappe samt lovliggørende dispensation til strandhus.

Yderligere information:

Katrine Marie Witt Henriksen

Sagsbehandler