Dispensation til strandfortov og platform ved Nivå Strandpark

Publiceret 24-05-2019

Dispensation til etablering af strandfortov og platform ved Nivå Strandpark inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11ae, Niverød By, Karlebo, Nivå Strandpark 2990, i Fredensborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 3, nr. 6 jf. § 15, til strandfortov og platform, jf. gennemgang i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00429.

Dispensation til etablering af strandfortov og platform ved Nivå Strandpark

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig