Dispensation til opsætning af informationstavle på Kær Halvø - Sønderborg

Publiceret 22-05-2019

Sønderborg Kommune har pr. mail af 7. maj 2019 ansøgt om dispensation til opsætning af informationstavle inden for strandbeskyttelseslinjen på Kær Halvø på ejendommen matr. nr.198 Kær, Ulkebøl, 6400 Sønderborg.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af informationstavle som ansøgt.

Ved spørgsmål eller kommentarer til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01289.

Dispensation til informationsskilt - Sønderborg

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler