Dispensation til opsætning af festtelt i forbindelse med medarbejdertur på Bornholm

Publiceret 21-05-2019

Kystdirektoratet meddeler dispensation til opsætning af festtelt i forbindelse med
medarbejdertur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.369eum 369u og 369v Allinge-Sandvig Markjorder, Strandvejen 2A og 2B, 3770 Allinge, i Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af festtelt som ansøgt.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01368.

Dispensation til opsætning af telt

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler