Midlertidig dispensation til frysecontainer på Kronborg Fæstning, Helsingør Kommune

Publiceret 28-05-2019

Dispensation til midlertidig opsætning af frysecontainer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3, Kronborg Fæstning, Helsingør Jorder, i Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1., jf. § 15, til midlertidig opsætning af frysecontainer.

- Afgørelsen er gældende fra 28. maj 2019 til d. 31. december 2019.

 

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst oplys sagsnummer 19/01465.

Dispensation til midlertidig opsætning af frysecontainer.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig