Dispensation til højskilt på ejendommene matr.17q Yderby By, Odden i Odsherred Kommune

Publiceret 24-05-2019

Dispensation til højskilt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr.17q Yderby By, Odden i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opsætte skiltet inden for strandbeskyttelseslinjen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01405.

Dispensation til højskilt inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler