Dispensation til højskilt på ejendommen matr.33a Hølkerup By, Egebjerg i Odsherred Kommune

Publiceret 24-05-2019

Dispensation til højskilt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.33a Hølkerup By, Egebjerg i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opsætte skiltet inden for strandbeskyttelseslinjen på en af de to foreslåede placeringer.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01080.

Dispensation til højskilt inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler