Dispensation til genopførelse af fritidshus, Svinget 48, 8930 Randers NØ, Randers Kommune

Publiceret 23-05-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af fritidshus, matr.18m, Trustrup Enge, Albæk, Svinget 48, 8930 Randers NØ, Randers Kommune

Kystdirektoratet har givet dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til genopførelse af sommerhus som ansøgt og beskrevet i afgørelsen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 18/01403.

Dispensation til genopførelse af fritidshus matr.18m Trustrup Enge Albæk Svinget 48, 8930 Randers NØ.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent